arrow previous

Intellias

Intellias
arrow previous
SafeHome
Previous video
One day spent at the IT company Intellias

Director: Stehnii Denys
Producer: Zapisochna Olesya
Cinematographer: Yeshchenko Yevhen
Editing: Stehnii Denys
VFX: Horovyy Yevhen